Sprzedam Faktury


Rzetelna sprzedaż kosztów i optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa


Skuteczna minimalizacja VAT oraz podatku dochodowego

Najbardziej uciążliwe podatki to podatek od towarów i usług (ang. Value added tax) oraz dochodowy. Wysokość obu jest ściśle powiązana z wartością sprzedaży oraz kosztami uzyskania przychodu. Pierwszą metodą optymalizacji podatkowej jest niewykazanie części przychodu. Jednak większość Państwa klientów oczekuje paragonów lub faktur, a niewystawianie dowodów sprzedaży podważa Państwa wiarygodność w oczach klientów oraz stanowi ogromne ryzyko w przypadku kontroli skarbowej.

Dużo prostszą i bezpieczniejszą metodą jest zakup faktur (tzw. zakup kosztów VAT), które pozwolą Państwu wykazać wyższe koszty prowadzenia działalności. Zaksięgowanie tych dokumentów zmniejszy podstawę podatku, a w efekcie kwotę konieczną do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu. Tą metodą mogą Państwo skutecznie zoptymalizować VAT oraz podatek dochodowy. Oferowane przez nas faktury są legalnie wystawiane i rzetelnie księgowane po stronie wystawcy. Cała transakcja jest szybka, bezpieczna i bezproblemowa, a pozwala na osiągnięcie ogromnych korzyści podatkowych.